De Overkant in Wapenveld in magazine Sterk!

Magazine Sterk! Pluryn_De Overkant_Wapenveld_Jansen VastgoedIn Wapenveld bevindt zich een nieuwe werkwoonvoorziening van zorginstelling Pluryn: De Overkant. Jansen Vastgoed is eigenaar van een landgoed in Wapenveld, een locatie om jeugdzorg en onderwijs te kunnen waarborgen. De Overkant is een kleinschalige locatie, bestaande uit twee groepen van negen volwassenen. Mensen met een licht verstandelijke beperking die met een intensieve vorm van behandeling werken aan een vervolgstap in hun leven. In magazine Sterk! – een uitgave van Pluryn – een artikel over deze nieuwe voorziening. 

Pluryn ondersteunt en behandelt mensen bij het vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Dit doen ze met ruim 3.500 medewerkers via landelijk werkende voorzieningen voor langdurige zorg, jeugdzorg en GGZ. Maar ook door middel van ambulante diensten, arbeidsintegratie, onderwijs en maatschappelijke ondernemingen.

Bij De Overkant in Wapenveld volgen de cliënten een traject dat hen ondersteunt op weg naar meer zelfstandig wonen en werk, of naar langduriger verblijf met passende begeleiding. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig die zich richt op verblijf, werk/dagbesteding, (vervolg)behandeling en vrije tijd. Bijzonder aandachtspunt bij de behandeling vormt veiligheid en het voorkomen van maatschappelijke overlast.

Hilda Barnhoorn is directeur SGLVG bij Pluryn. Zij vertelt dat De Overkant er is gekomen vanwege de groeiende vraag vanuit de ketenpartners. “Mensen die langere tijd in een TBS-kliniek, een BORG-instelling of psychiatrische kliniek verbleven, krijgen bij ons trajectbegeleiding op weg naar meer zelfstandig wonen en werk of langduriger verblijf met passende begeleiding. Er is ook nog behandeling, maar minder intensief dan voorheen.”

Lees het hele artikel in magazine Sterk! op pagina 14-15

De Overkant_Pluryn_Wapenveld_Jansen VastgoedJansen Vastgoed is eigenaar van Wapenveld, een locatie om jeugdzorg en onderwijs te kunnen waarborgen. Lees hier meer over Wapenveld