Een nieuwe Zwolse stadswijk komt steeds dichterbij door €2,6 miljoen subsidie!
21 juni 2023

Een nieuwe Zwolse stadswijk komt steeds dichterbij door €2,6 miljoen subsidie!

Terug naar het overzicht

De subsidie van €2,6 miljoen versneld het bouwen van 600 woningen op Oosterenk.

De aanvraag is gericht op het creëren van een kwalitatief hoogwaardig leef- en woonmilieu in Oosterenk en helpt mee bij het versnellen van het bouwen van woningen. De gemeente heeft hiervoor zelf ook 5 miljoen euro gereserveerd.

Het college van B&W heeft in samenwerking met BPD, Jansen Vastgoed en deltaWonen een succesvolle aanvraag voor een Woningbouwimpuls (WBI) voor Oosterenk ingediend. De gemeente ontvangt een subsidie van 2,6 miljoen euro van het Rijk. Wethouder Gerdien Rots (ruimtelijke ontwikkeling): “Met de toekenning van deze subsidie bevestigt het Rijk het belang van deze gebiedsontwikkeling voor Zwolle en de regio. Met deze middelen kunnen we ook de zorgen over de verkeersintensiteit in het gebied het hoofd bieden”. De aanvraag is gericht op het creëren van een kwalitatief hoogwaardig leef- en woonmilieu in Oosterenk en helpt mee bij het versnellen van het bouwen van woningen. De gemeente heeft hiervoor zelf ook 5 miljoen euro gereserveerd.

Gebiedscoalitie blij met impuls
Ontwikkelingsgebied Oosterenk is op dit moment een kantorengebied, straks kun je op Oosterenk niet alleen werken, maar ook wonen en recreëren. “Samen zetten we de schouders eronder om hier een nieuw stuk stad te maken. Om bij te dragen aan de woningbouwopgave van Zwolle komen er veel betaalbare woningen in het koop- en huursegment. Voor een gezonde en prettige leefomgeving is het essentieel dat we investeren in de openbare ruimte, bijvoorbeeld door te vergroenen en nieuwe wandel- en fietspaden aan te leggen”, aldus Dennis Laing, ontwikkelingsmanager bij BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, namens de gebiedscoalitie.

Stappen worden steeds concreter
De transformatie van Oosterenk, waar in de toekomst zowel gewerkt als gewoond wordt, vindt gefaseerd plaats door plannen per deelgebied verder uit te werken. Eind 2021 is voor het centrumgebied Oosterenk een convenant gesloten door de partijen die met de gemeente de aanvraag voor de Woningbouwimpuls hebben gedaan. Momenteel wordt voor dit deelgebied gewerkt aan een Ruimtelijk Ontwikkelingsplan.

Flexwoningen
Ook wordt er, in samenwerking met deltaWonen, een plan voorbereid voor flexwoningen. Met de subsidie kan ook de openbare ruimte rondom deze tijdelijke woningen worden verbeterd. Evert Leideman, directeurbestuurder van deltaWonen: ”Met flexwoningen kunnen we in korte tijd kwalitatieve woningen met een lange levensduur toevoegen. We zorgen ervoor dat ze duurzaam en circulair zijn en een lage stikstofuitstoot hebben. En dat niet alleen: het worden mooie woningen, die er goed uitzien. Een aanwinst voor zowel Oosterenk, als de krappe woningmarkt in Zwolle.”