Rijk investeert in Zwartewaterallee
23 februari 2021

Rijk investeert in Zwartewaterallee

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft laten weten dat er 3,3 miljoen euro subsidie wordt toegekend aan de ontwikkeling van de Zwartewaterallee in Zwolle. Onder de begeleiding van Fakton en de Gemeente Zwolle, werken we samen met Nijhuis Bouw, Explorius, DeltaWonen, Red. Vastgoed, Stichting Openbaar Belang, Woningstichting SWZ, Van Wijnen, en Lenferink Groep Zwolle aan de plannen.

In de afgelopen periode hebben de marktpartijen, woningbouwcorporaties en de Gemeente Zwolle samengewerkt aan de subsidieaanvraag voor de Woningbouwimpuls voor gemeenten. Het ministerie van BZK heeft op 18 februari laten weten dat Zwolle 3,3 miljoen euro aan investering krijgt om 1300 woningen te bouwen met de daarbij behorende infrastructuur en buitenruimte.

Wethouder Ed Anker: “Door deze investeringen kunnen we onder andere kruispunten aanpakken en betere wandel- en fietsroutes maken. Doordat hier nu geld voor beschikbaar is, kunnen er ook sneller betaalbare woningen gebouwd worden. En dat is hard nodig.”

De Zwartewaterallee wordt een plek die voor iedereen goed bereikbaar is, waar ruimte is voor wonen, verblijven, groen en duurzaamheid. In de gebiedsvisie wordt onderscheid gemaakt tussen de Stadsallee en de Parkallee. In de Stadsallee speelt het stadsgevoel een belangrijke rol, met plek voor woningen en aanvullende voorzieningen. In de Parkallee is veel ruimte voor groen, om aan te sluiten op het groene karakter van de wijk Aa-Landen.

www.zwartewateralleezwolle.nl

Nieuwsbericht Gemeente Zwolle