Oosterenk
Terug naar het overzicht

Een gezonde, dynamische en innovatieve stadswijk met een mix aan woon-, werk- en zorgfuncties. Dat is de toekomst voor het huidige kantorengebied Oosterenk in Zwolle.

Centrumgebied Oosterenk

Op de Kop van de Boulevard aan de Dokter Spanjaardweg ontwikkelt Jansen Vastgoed ongeveer 330 woningen en voorzieningen. Het gebied waar werken, zorgen en leren nu centraal staat, wordt herontwikkeld tot een gezonde stedelijke leefomgeving, waar je prettig werkt, maar óók fijn woont en recreëert. De gemeente heeft hiervoor een gebiedsvisie gemaakt, die in 2020 is vastgesteld door de gemeenteraad. Voor een deelgebied, het zogenoemde centrumgebied, is nu het ‘ruimtelijk ontwikkelplan’ gemaakt.

Multifunctionele wijk

Zwolle moet voor iedereen een aantrekkelijke plek blijven om te wonen, werken en verblijven. De gemeente wil de groei en verstedelijking van de stad daarom duurzaam de ruimte geven. Het kantorengebied Oosterenk, rondom ziekenhuis Isala, speelt daarin een belangrijke rol. Oosterenk heeft de potentie om uit te groeien tot een hoogwaardig, prettig en leefbaar stedelijk gebied, waar wordt gewerkt, gewoond, geleerd, gezorgd en gerecreëerd. De mix van al deze functies én de nabijheid van het landelijk gebied, met een uitgebreid recreatief netwerk, maken Oosterenk uniek.

Verbinding met de binnenstad

Het centrumgebied van Oosterenk bestaat uit een aantal locaties rondom het Isala Ziekenhuis, zoals de voormalige waterschapslocatie aan de Dokter van Thienenweg, de oude bloedbank en kantoorgebouw Matisse aan de Dokter Spanjaardweg. Dit moet een gemengd gebied worden, met ruimte voor stedelijk wonen en een goede verbinding met de omliggende wijken en de binnenstad.

Voor een nog mooier zwolle

Ruimtelijk ontwikkelplan Oosterenk

Hoe wonen, werken en leven de bewoners en gebruikers van het centrumgebied in de toekomst? Om de invulling concreet te maken, werkt een coalitie van BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, Jansen Vastgoed, gemeente Zwolle en de Zwolse woningcorporaties momenteel aan een ruimtelijk ontwikkelplan voor Oosterenk. Thema’s als wonen, openbare ruimte, voorzieningen en mobiliteit worden hierin verder uitgewerkt. Daarbij betrekken we op verschillende manieren de mensen die al jaren rondom Oosterenk wonen of er werken. Zij kennen het gebied namelijk als geen ander.

 

aanmelden voor de nieuwsbrief

Voor een nog mooier zwolle

Persbericht 13 juni 2024

Ruimtelijk ontwikkeplan vastgesteld

Persbericht 21 juni 2023

Versneld bouwen met subsidie van €2,6 miljoen

Veelgestelde vragen

Nieuwbouw Oosterenk